پذیرش تلفنی

مركزمشاوره و تعيين وقت تلفني: 82400 
استفاده از افراد تحصيل كرده و داراي اطلاعات پزشكي ، پذيرش تلفني بيمارستان را به مركزي جهت مشاوره اوليه درمورد بيماري ها و جراحي هاي چشم تبديل كرده است.
 
تلفن گويا : 82400
سيستم تلفن گويا به اين منظور راه اندازي شده است كه بيماران و مراجعين بيمارستان نور كه در بيمارستان تحت عمل جراحي يا معاينه ودرمان قرار گرفته اند بتوانند بدون نياز به ارتباط با اپراتور جهت مراجعات بعدي خود نوبت مناسب را رزرو نمايند. 

راهنماي استفاده از تلفن گويا: 

  1. تماس با 82400
  2. انتخاب عدد 1 به عنوان بيمار شناسه دار
  3. ثبت شناسه
  4.  بررسي وضعيت مراجعه شما توسط سيستم و اعلام اسامي پزشكاني كه شما را ويزيت كرده اند.( توسط نرم افزار )
  5.  انتخاب كد پزشك مورد نظر
  6. اعلام نوبت هاي موجود پزشك انتخاب شده ( توسط نرم افزار )
  7. انتخاب كد مورد نوبت مورد نظر
  8. تعيين نوبت و اعلام شناسه پيگيري ( توسط نرم افزار )
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور