نگاه مربی آبی ها به نور

مجیدصالح مربی تیم استقلال تهران برای معاینه چشمش به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد. وی با اشاره به منحصر به فرد بودن این مجموعه، از توجه مدیریت و پرسنل نور به تمامی جزئیات برای ایجاد رفاه بیماران قدردانی کرد و گفت: «من به مناطق مختلف دنیا سفر کرده ام؛ بیمارستان های زیادی را هم دیده ام. به نظر من بهترین چیزهایی که می تواند برای بیماران تدارک دیده و براساس متدهای روز دنیا مدیریت شود در بیمارستان نور کنار هم آمده است.»

مربی تیم استقلال تهران همچنین از نحوه درمان و نظم کارهای بیمارستان نور قدردانی کرد و افزود: «این انضباط در رفتار از لحظه ورود تا هنگام خروج بیمار قابل درک است که قطعا باعث رضایت مراجعه کنندگان می شود.»

وی درپایان با اشاره به این که نخستین باری نیست که به این مجموعه مراجعه می کند گفت: «همیشه این مرکز را به عنوان یک مجموعه منحصر به فرد برای درمان های چشمی به دوستان و آشنایان توصیه می کنم.»