شیرکپنهاک چشم های فرزندش را برای معاینه به نور سپرد

هادی طباطبایی بازیکن سابق تیم های فوتبال ایران برای معاینه چشم فرزندش به کلینیک فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد. وی درگفت وگو با خبرنگار روابط عمومی نور ضمن ابراز شگفتی از خوش آمدگویی و مهمان نوازی همکاران بیمارستان گفت: «باعث خوشحالی است که بیمارستان نور درکنار خدمات بی نظیری که ارائه می دهد تا این اندازه به رضایتمندی مراجعه کنندگان نیز اهمیت می دهد.»

وی که سابقۀ حضور در تیم ملی فوتبال ایران را نیز دارد از سابقه فوتبالی اش برای مان این طور گفت: «فوتبال را از تیم استقلال رشت شروع کردم که به آن تعلق خاطر زیادی دارم. پس از آن به تیم کشاورز رفتم و در مدت خدمت سربازی هم در تیم پاس بودم.»

طباطبایی که به دلیل محافظت مثال زدنی اش از دروازه تیم ایران در بازی دوستانه با تیم ملی دانمارک، به شیر کپنهاک معروف شد، بیمارستان نور را نماد اعتماد به خدمات چشم پزشکی دانست و برای معاینه چشم فرزندانش در ماه های آینده از همکاران پذیرش وقت گرفت.