چشم، نور، عکس

رضا بانکی بیش از 60 سال سابقه کار در حوزه فیلمبرداری و عکاسی دارد؛ کاری که درآن چشم حرف اول را می زند. او  برای درمان چشم هایش، کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور را انتخاب کرد و دلیل این انتخاب را تبحر چشم پزشکان این مرکز درمانی، دقت و تلاش همه جانبه کارکنان و آرامش محیط ذکر کرد.

بانکی در گفت وگوی کوتاهی، از تجربه سال ها کار در سینما و تلویزیون برای مان گفت و تأکید کرد: «در این سال ها پیشرفت تکنولوژی در عکاسی و فیلمبرداری بسیار چشمگیر بوده و این روزها مدت زمان تهیه و چاپ عکس بسیار کوتاه شده؛ درحالیکه زمانی که من کارم را شروع کرده بودم برای چاپ یک عکس هفته ها منتظر می ماندیم.»

این تهیه کننده و فیلمبردار به آنان که عکاسی را دوست دارند، توصیه می کند: «برای اینکه عکاس خوبی شوید باید زیاد عکس بگیرید. تاجاییکه خودتان به این تشخیص برسید که کدام عکس خوب و کدامیک اشکال دارد.»

رضا بانکی در پایان این گفت وگو برای همه مردم آرزوی سلامتی کرد و گفت: «آرزوی بزرگ من این است که مردم به مکان هایی مانند جزیره هرمز در بندرعباس سفر کرده و از مناظری عکاسی کنند که کمتر دیده شده و در عین حال بسیار زیبا و با شکوه است.»