بیمارستان نور بهترین انتخاب است

 

استاد داوود گنجه ای هنرمند و موسیقی دان ارزنده کشور

بیمارستان نور بهترین انتخاب است

اهل هنر و به ویژه موسیقی هم دل نازکی دارند و هم طبعی آرام؛ از آن میان استاد داوودگنجه ای موسیقی دان و قائم مقام خانه موسیقی با همان نگاه هنرمندانمه کلینیک بیمارستان نور را برای معاینه چشم هایش برگزید. وی در گفت وگو با  خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه در این بیمارستان بهترین خدمات را به بیماران ارائه می دهند، گفت: «بیمارانی که به این مرکز مراجعه می کنند به هیچ وجه نباید نگران بیماری خود باشند. اینجا جایی است که هرکس به آن مراجعه می کند راضی برمی گردد.»

وی پس از انجام معاینه و آزمایش ها، تحت عمل جراحی کاتاراکت (آب مروارید) قرار گرفت. پس از انجام عمل نیز از نتیجه آن بسیار راضی بود و گفت: «نور جایی است که همه کارها با دقت و نظم انجام می شود.»

 

عضو شورای عالی موسیقی صداوسیما در پایان صحبت کوتاه ما با ایشان، از برخورد خوب پرسنل بیمارستان نور تشکر کرد و آن را وجه تمایزی جدی با خیلی از مراکز درمانی دانست.  چنین سخنانی از روح لطیف یک موسیقی دان برای ما هم مایه مباهات است؛ امید که چشمان استاد، سالیان سال نت های دل نشین بنویسد و نغمه های برآمده از آنها  شادی را مهمان دل هم میهنان مان کند.