نور از نگاه وزیر امور خارجه

حالا دیگر خیلی ها گزارش های دقیق و ظریف «دکتر ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان را پیگیری می کنند.

مردی که در ارتفاع چند ده هزارپایی و دمای چند ده درجه زیر صفر، کانکت می شود تا متنی را خطاب به هموطنانش بنویسد.

مردی که تا پاسی از شب گذشته کار می کند و ساعت 5 و ربع صبح و پیش از خارج شدن ازخانه و احتمالاً خوردن صبحانه، گزارش کاری روز گذشته را رک و پوست کنده در معرض قضاوت مردم قرار می دهد.

دکتر ظریف اما یک شب گذرش به بیمارستان نور افتاد. البته جای نگرانی نیست؛ چشمان مرد اول سیاست خارجی کشور خوب می بیند و چیزی از نگاه تیزبینش پنهان نمی ماند.

او فقط برای تعویض عینک آمده بود و این دیدار از نور را در چند جمله شرح داده است. اجازه دهید عین نوشته ایشان را بیاوریم تا هم از ظرافت قلمش ذائقه مان شیرین شود و هم درسی باشد از نوعی نگاه که به توان و امکانات کشور می توان داشت.

"... بعد از جلسه دولت برای تعویض عینک خود به مرکز چشم پزشکی نور رفتم که واقعاً جالب بود و من مرکز چشم پزشکی به این مجهزی در آمریکا هم ندیده بودم. خلاصه هم دوستان خیلی لطف کردند و هم دیدن این میزان از پیشرفت علمی در کشور برای من غرورآفرین بود."

عمرش پر برکت، تلاشش پر بار و قلبش پر نور باد.