مهمان ایتالیایی بیماستان چشم پزشکی نور

چندی قبل «السیوساری» از شهر فلورانس ایتالیا برای انجام عمل فمتولیزیک به بیمارستان فوق تخصصی نور آمد و به طور کامل تحت درمان قرار گرفت. وی پیش از مراجعه به اتاق عمل لیزیک در ویدیوی کوتاهی به ساختار خوب و پرسنل مجرب بیمارستان اشاره کرد و گفت: ایمان دارم عمل موفقیت آمیزی خواهم داشت.

بسیار مفتخریم که بیماران مختلفی از سراسر جهان برای انجام درمان های پیشرفته چشم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی نور را انتخاب می کنند.