چهره ی مهربان شمسی فضل اللهی در قاب عینک نور

با لحنی آرام و دلنشین داشت از خاطرات خود برای مان تعریف می کرد.

شمسی فضل اللهی را می گویم. هنرمندی که چهره مهربانش و صدای آرام او ما را به شخصیت داستان های سریال ها و فیلم هایی می بَرد که عمری را کنار آن زندگی کردیم.

شمسی فضل اللهی هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون برای معاینه و بررسی عینکش به بهترین عینک فروشی تهران _عینک فروشی نور_ آمد. پس از بررسی نسخه عینک او که اپتومتریست های بیمارستان نور آن را تجویز کرده بودند، توسط همکاران عینک فروشی این مرکز، طی زمان بسیار کوتاهی آماده و تحویل داده شد.

هنرمندی این بازیگر توانا را در فیلم های سینمایی همچون «یه حبه قند»، «پدر آن دیگری» و سریال «دوردست ها»، «چرخ فلک» و «کارآگاه شمسی و دستیارش مادام» اشاره کرد.