شایع‌ترین ترومای چشم در شب چهارشنبه سوری

یکی از شایع ترین حوادث چهارشنبه آخر سال، ورود جسم خارجی ناشی از براده های آتش یا انفجار شدید ترقه به درون چشم است که در بسیاری از موارد به سطح چشم و قرنیه آسیب جدی می رساند. ترومای عمده و خطرناکی که سلامت بینایی افراد را تهدید می کند ترومای نافذ چشم است که اغلب برای کودکان و نوجوانان حین کار با وسایل محترقه اتفاق می افتد و می تواند فاجعه بار باشد. بهترین راه پیشگیری آموزش و آگاهی بخشی به خانواده ها و به دنبال آن کودکان، نوجوانان و جوانان است.

اگر قرنیه در اثر تروما پاره شود عواقب شدیدی دارد و حتی پس از ترمیم، بینایی فرد ممکن است دچار مشکل شود؛ در موارد حاد درمان سخت است و گاهی ممکن است به عمل های پیچیده تری مثل جراحی آب مروارید منجر شود.