پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
36932
عنوان پرسش: بيمه
نام کاربر: هاشم
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ | ۰۸:۲۸
بازدید ها:
پاسخ دهنده:
۱۳۹۷-۰۸-۲۱  |  ۱۱:۱۰
36931
عنوان پرسش: لازک
نام کاربر: زهرا
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ | ۰۹:۰۴
بازدید ها: 74
پاسخ دهنده: دکتر محمد فیروزی
۱۳۹۷-۰۸-۲۱  |  ۱۳:۳۶
36917
عنوان پرسش: انحراف چشم
نام کاربر: فاطمه
۱۳۹۷-۰۸-۱۹ | ۱۳:۴۲
بازدید ها: 40
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۰۰
36916
عنوان پرسش: عمل آب مروارید
نام کاربر: فاطمه
۱۳۹۷-۰۸-۱۹ | ۱۳:۰۹
بازدید ها: 24
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۰۲
36914
عنوان پرسش: درخصوص التهاب چشم
نام کاربر: سمیه
۱۳۹۷-۰۸-۱۸ | ۱۱:۴۸
بازدید ها: 33
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۰۵
36912
عنوان پرسش: کبودی پشت پلک
نام کاربر: سودابه
۱۳۹۷-۰۸-۱۷ | ۱۹:۲۴
بازدید ها: 14
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۰۷
36911
عنوان پرسش: مگس پران
نام کاربر: میثم
۱۳۹۷-۰۸-۱۷ | ۱۳:۱۱
بازدید ها: 53
پاسخ دهنده: دكتر احمدرضا پاكراه
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۱۲
36910
عنوان پرسش: آرپی
نام کاربر: سعيد
۱۳۹۷-۰۸-۱۷ | ۱۳:۰۴
بازدید ها: 23
پاسخ دهنده: دکتر محمدمهدی زعفرانی
۱۳۹۷-۰۸-۲۰  |  ۲۳:۱۵
36909
عنوان پرسش: درمان جدا شدن شبکیه
نام کاربر: ملک
۱۳۹۷-۰۸-۱۷ | ۱۲:۱۵
بازدید ها: 34
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۱  |  ۱۰:۰۸
36908
عنوان پرسش: تزریق چشمی
نام کاربر: مینا
۱۳۹۷-۰۸-۱۷ | ۰۰:۵۴
بازدید ها: 24
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۸-۲۱  |  ۱۰:۲۰
تعداد در هر صفحه:
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور