مسعود کرامتی

مسعود کرامتی، هنرمند باسابقه ای که درنور معاینه شد، این مرکز را تلفیقی از زیبایی، دقت و خلاقیت می داند. او می گوید استفاده از امکانات به روز و سطح بالای درمانی حق هر ایرانی است چرا که ایرانی لایق بهترین ها است.