حمید سوریان

دارنده هفت مدال طلا در بیمارستان نور

حمید سوریان ورزشکار بلندآوازه و قهرمان کشتی فرنگی چندی قبل همراه مادرش به کلینیک فوق تخصصی نور آمده بود دربرابر نگاه تحسین آمیز مردم مورد تشویق و ابراز محبت مراجعه کنندگان نور قرارگرفت.