حریر شریعت زاده

او به منظور همراهی مادرش برای عمل آب مروارید به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد و در ابتدای ورود قدری نگرانی درچهره اش دیده می شد اما رفته رفته از آن نگرانی ها کم شد تا جایی که آرامش بیمارستان چشم پزشکی نور را عامل کاهش استرس خود دانست و گفت: "از اینکه می بینم همکاران شما تمام تلاششان را برای راحتی و آرامش بیماران انجام می دهند خیالم از همه چیز آسوده می شود.

 

برای این هنرمند و خانواده هنرمند و هنردوستش آرزوی سلامتی و موفقیت می کنیم