سعید پیردوست

فضای نور برایم دلنشین است

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون به همراه همسرش برای معاینه چشم ش به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد.
این بازیگر بیمارستان چشم پزشکی نور را نمونه مثال زدنی برای سایر مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: بیمارستان نور فضایی دلنشین و آرامش بخش دارد که مانند آن را کمتر جایی دیده ام.