ژرژ پطروسی

ژرژ پطروسی در یکی از روزهای پاییزی امسال (1395) برای معاینه و بررسی وضعیت چشم ش به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور اسفندیار مراجعه کرد.

او که بیش از شش سال خارج از کشور زندگی کرده پزشکان ایرانی را جزء باهوش ترین پزشکان می داند و می گوید: «ایرانیان و به خصوص پزشکان ایرانی ازجمله باهوش ترین افراد جهان هستند و ما باید به این موضوع افتخار کنیم. برای همین با اینکه مدتی قبل در خارج از کشور تحت معاینه چشم قرار گرفتم، علاقه مند بودم در بیمارستان چشم پزشکی نور نیز معاینه ای انجام دهم تا خیالم از وضعیت چشمم راحت شود. به همین منظور به این کلینیک آمدم تا پزشکان کاربلد نور چشمانم را مجددا بررسی کنند.»