سحر ولدبیگی و نیما فلاح

«سحر ولدبیگی و نیما فلاح» زوج هنرمندی که اخیرا در کنار بازیگری، اجرای برنامه های تلویزیونی را نیز انجام می دهند، همراه یکدیگر و برای معاینه چشم نیما فلاح به کلینیک های فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کردند.

همزمان با معاینه چشم نیمافلاح، مسعود ولدبیگی «پدر سحر» نیز برای انجام تزریق داخل چشمی در بخش دیگری از مجموعه نور تحت درمان بود. این عزیزان، نور را نمونه بی نظیری خواندند که افراد مراجعه کننده در آن انرژی مضاعف می گیرند.