بهاره رهنما

هنرمندی که دوستش را به کلینیک چشم پزشکی نور نورمطهری می آورد

در یکی از روزهای بهار، بهاره رهنما بازیگری که بیشتر او را در سریال ها و فیلم های طنز می بینیم و به این ژانر او در تصویر بیشتر عادت داریم به کلینیک چشم پزشکی نور مطهری آمد.

وی که برای همراهی فرد دیگری برای درمان مشکل چشمی اش آمده بود لحظاتی را درکنار همکاران مان در کلینیک نور مطهری سپری کرد و عکسی را در فضای این کلینیک یادگاری دفترخاطرات نور کرد. 

امیدواریم این هنرمند مهربان و خلاق روزها و لحظات شادی را درپیش داشته باشد.