محمدحسین فرح بخش

«محمدحسین فرح بخش» کارگردان فیلم هایی همچون دختر شاه پریون، سلام بر عشق، آقای هفت رنگ و زن ها فرشته اند که پیش از این نیز برای انجام عمل چشم خود به نور مراجعه کرده بود، و از خدمات نور راضی بود، چشم دوم خود را نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور عمل جراحی کرد.