جمشید مشایخی

استاد جمشید مشایخی بازیگر فیلم های ماندگاری همچون «کمال الملک»، «سوته دلان»، «امام علی» و «پهلوانان نمی میرند» چندی پیش به نور آمد تا نور چشمانش بازگردد؛ معاینات نشان دادند ایشان باید تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گیرد؛ با لطف الهی عمل موفقیت آمیز بود و اکنون حال استاد خوب است. جمشید مشایخی اما چون همیشه با خوشرویی به درخواست همکاران پاسخ داد و تفألی هم بر دیوان خواجه شیراز زد.

برای این پیشکسوت سینمای ایران، طول عمری همراه با سلامت و سعادت آرزو می کنیم.