دکتر مایکل برنن

 

 

 

 

شرکت کننده (مهمان) خارجی کنگره AAD

دوم دسامبر 2014

بازدید از بیمارستان چشم پزشکی نور

در سال 2009 از تهران دیدار کردم، با سفر مجدد به این شهر برای شرکت در کنگره انجمن چشم پزشکی ایران و بازدید دوباره از این مرکز فوق العاده چشم پزشکی، احساس می کنم که عضوی از جامعه ایرانی هستم. در این مدت، شاهد دوستی و مهمان نوازی ایرانیان، کارکنان IRSO و البته لبخند شهروندان تهرانی بوده ام. مرکز چشم پزشکی [نور] هم با امکانات به روز و مدرن، به خوبی مشغول ارائه خدمات مراقبتی فوق العاده به بیماران است. به سادگی می توان فهمید که تبحر آقای دکتر هاشمی در مراقبت های چشم پزشکی به صورت ارتقای سلامت ملت ایران به منصه ظهور می رسد.

از اینکه دوباره اینجا هستم خیلی خوشحالم.

سپاسگزار

دکتر برنن

رئیس سابق انجمن چشم پزشکی آمریکا