بهمن هاشمی

بهمن هاشمی مجری شاداب و با انرژی تلویزیون در یکی از روزهای آغازین بهار سال 93 برای درمان مشکل چشمش به نور آمد.

او تصور می کرد استفاده از وسایل گریم باعث التهاب چشمش شده و این موضوع او را حسابی نگران کرده بود؛ اما پزشک معالج پس از معاینه، تجمع چربی در زیر پلک را عامل این مشکل تشخیص داد که به سادگی هم قابل درمان است.