دکتر انتونی الداوی

 

 

 

 

از بازدید مجدد مرکز فوق العاده شما بسیار خشنود شدم. دو سال پیش که برای نخستین بار آن جا را دیدم، به بسیاری از همکارانم گفتم که بیمارستان چشم پزشکی نور باشکوه ترین بیمارستان تخصصی چشم است که تا آن زمان دیده بودم. خوشحالم که بگویم بیمارستان شما هنوز هم باشکوه ترین بیمارستانی است که تاکنون دیده ام! باعث افتخار بنده بود که برای دومین بار از این مرکز بازدید کردم و شما را به ادامه سنت ممتاز بودن، ترغیب می کنم.

25 آبان 1390

انتونی ج الداوی

مدیر برنامه ی فلوشیپ بخش قرنیه و جراحی رفرکتیو، UCLA