عمو پورنگ

داریوش فرضیایی همان عمو پورنگ محبوب بچه هاست که سال های سال است برای بچه های ایران برنامه اجرا می کند. او متولد اول مرداد ۱۳۵۲ در تهران است و کارشناسی گرافیک دارد. برخی از دوستانش می گویند عشق و علاقه وصف ناپذیر عمو پورنگ به مادر و دعاهای مادر مهربان در حق او یکی از دلایل اجراهای دلنشین و صمیمی او است.

داریوش فرضیایی هم برای معاینه چشم هایش به بیمارستان نور آمد. آمد تا هم بچه ها و هم مادر را باز هم خوب و زیبا ببیند.