بابک حمیدیان

«بابک حمیدیان» بازیگر فیلم پرسروصدای «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» در شهریور 1393 به صورت اورژانسی به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور آمد.

علت این مراجعه عفونت چشمی و دلیل عفونت، بازی در فیلم جدید حمیدیان بود که سکانس های زیادی در استخر داشته و عدم رعایت بهداشت در استفاده از لنز سبب به وجود آمدن این مشکل شد.

بابک حمیدیان در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی بیمارستان نور، تلاش پرسنل این مرکز را چنین تصویر کرد: «پزشکان این مرکز تیمی قدرتمند هستند و در کنار آنها پرسنل پذیرش با لبخندهای همیشه بر لب و صبور به هر فردی که وارد این مجموعه می شود امید و آرامشی مضاعف می دهند؛ چنان که فراموش می کند بیمار است. به نظر من اینجا همه چیز درخشان و درجه یک است. امیدوارم روزی در همه شهرهای کشور چنین کلینیک هایی احداث شود.»