سعید سهیلی

سازنده «کلاشینکف» به نور رسید. سعید سهیلی که پس از «گشت ارشاد»، کلاشنکفش هم جزء پر فروش های سینمای ایران در تابستان سال 93 شد، پیش تر برای انجام عمل آب مروارید چشم چپش در بیمارستان نور تحت درمان قرار گرفت و از نتیجه آن هم بسیار راضی بود. او که به دلیل نوع شغلش وسواس های خاص خود را دارد، برای عمل چشم دیگرش نیز به این مجموعه آمد؛ بیمارستانی که این کارگردان آن را نماد نظم و دقت می نامد.