شمسی فضل اللهی

شمسی فضل اللهی هنرمندی که چهره مهربانش و صدای آرام او ما را به شخصیت داستان های سریال ها و فیلم هایی می بَرد که عمری را کنار آن زندگی کردیم چشمان خود را در قاب عینک نور زیباتر می بیند.

شمسی فضل اللهی هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون برای معاینه و بررسی عینکش به بهترین عینک فروشی تهران _عینک فروشی نور_ آمد و در زمان بسیار اندک عینک ویژه خود را سفارش داده و تحویل گرفت.