لوریس چکناواریان

لوریس چکناواریان آهنگساز و چهره شناخته شده عرصه موسیقی در بیمارستان چشم پزشکی نور تحت عمل جراحی آب مروارید (کاتاراکت) قرار گرفت. بزرگ مرد دنیای موسیقی لوریس چکناواریان بیمارستان چشم پزشکی نور را جایی متفاوت از دیگر بیمارستان ها دانست و گفت: در بیمارستان نور همه چیز در عین آرامش و زیبایی در جریان است.

رهبر ارکستر اپرای تهران در خصوص مراحلی که در انجام معاینه ها و روند درمان انجام می گرفت به روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور اینطور گفت: احساسی که در سایر بیمارستان ها داریم احساس خوشایندی نبوده و ناراحت کننده است. درحالیکه در بیمارستان چشم پزشکی نور این حس وجود نداشته و حال خوبی را در اینجا به دست آوردم. این هنرمند خوش ذوق و احساس در ادامه با بیان نکته فوق افزود: گویا این نظم و مدیریت خوب به تمامی بخش ها و قسمت های بیمارستان انتقال پیدا کرده است.