داریوش اسدزاده

نقش "پدربزرگ خانواده صبایی" را در سریال خانه سبز قطعا به یاد داریم که خانوادگی پای تلویزیون می نشستیم و خانواده خانه سبز را تماشا می کردیم.

 داریوش اسدزاده، هنرمندی که ایفا کننده نقش پدربزرگ در این سریال بود در یکی از روزهای بهار برای معاینه چشمان ش به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد.