رضا عطاران

چندی پیش رضا عطاران هنرمند خوش ذوق و خوش فکر سینما و تلویزیون برای انجام معاینه به  بیمارستان چشم پزشکی نور آمده بود. 
 او می گوید نمی دانم چندمین بار است که برای معاینه و چک آپ دوره ای به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده ام اما هربار این بیمارستان را با حس وحال خوبی ترک کردم. 
عطاران لحظاتی را که در انتظار نوبت اپتومتری بود، در گوشه ای از کافی شاپ طبقه اول بیمارستان چشم پزشکی نور نشسته و مردم دارانه با هوادارانش سلام و احوالپرسی می کرد.