دکتر مهدی خانلری

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر مهدی خانلری در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر مهدی خانلری (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر مهدی خانلری (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.