دکتر حمید فودازی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر حمید فودازی در سال 1343 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1369 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1373 اخذ کرد.

دکتر حمید فودازی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1373 آغاز کرد و در سال 1375 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر حمید فودازی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.