دکتر زهرا اژدرکش

  جراح و متخصص چشم
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

خانم دکتر زهرا اژدرکش در سال 1355 در شهر شبستر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1380 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 اخذ کرد.

دکتر زهرا اژدرکش (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 آغاز کرد و در سال 1391 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر زهرا اژدرکش (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد)، جراحي پيوندقرنيه، قوزقرنيه، لنز داخل چشمي را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.