دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی در سال 1364 در شهر آمل متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1390 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1395 اخذ کرد.

دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان بوشهر فعالیت حرفه ای خود را از سال 1395 آغاز کرد و در سال 1397 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.