دکترمجیدخدابخشی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر مجید خدابخشی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1375 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در سال 1382 اخذ کرد.

دکتر مجید خدابخشی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان البرز فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1394 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر مجید خدابخشی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري(ليزيك) ، كاتاراكت(آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.