دکترعلیرضا ابراهیمی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر علیرضا ابراهیمی در سال 1341 در شهر كرمان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشكي كرمان سال 1367 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1376 اخذ کرد.

دکتر علیرضا ابراهیمی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان البرز فعالیت حرفه ای خود را از سال 1371 آغاز کرد و در سال 1394 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر علیرضا ابراهیمی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.