دکتربهناز فرهادی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

خانم دکتر بهناز فرهادی در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر بهناز فرهادی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر بهناز فرهادی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ،کاتاراکت (آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.