دكتراحمدرضا پاكراه

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر احمدرضا پاكراه در سال 1359 در شهر كرمانشاه متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه 1386 سال 1386 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1392 اخذ کرد.

دکتر احمدرضا پاكراه (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان كرمانشاه فعالیت حرفه ای خود را از سال 1392 آغاز کرد و در سال 1399 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر احمدرضا پاكراه (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، جراحي كاتاراكت(آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.