دکتر آذردخت وظیفه شناس

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

خانم دکتر آذردخت وظیفه شناس در سال 1352 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1376 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1381 اخذ کرد.

دکتر آذردخت وظیفه شناس (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1381 آغاز کرد و در سال 1399 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر آذردخت وظیفه شناس (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی عیوب انکساری ، جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.