دکترسعیدنوشیروانپور

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر سعید نوشیروانپور در سال 1355 در شهر قائمشهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1391 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 اخذ کرد.

دکتر سعید نوشیروانپور (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان مازندران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1391 آغاز کرد و در سال 1397 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر سعید نوشیروانپور (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.