آدرس و تلفن تماس

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور
 • آدرس : تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر،ابتدای بلوار اسفندیار، شماره96
 • تلفن : 021-82400
 • فکس : 021- 88650501
 • پست الکترونیک : info[@]noorvision.com
 • کد پستی : 1968653111
 • داخلی های مورد نظر جهت برقراری ارتباط با بیمه، آزمایشگاه، عینک فروشی و داروخانه :

  بیمه ها و امور قرارداد ها:  1713 - 1802
  آزمایشگاه: 1825- 1826
  عینک فروشی: 1806- 1703- 1706
  داروخانه:1700

   

  ساعات کاری آزمایشگاه:

  شنبه تا پنجشنبه 7 صبح الی 19

  جمعه ها تعطیل

   

  ساعات کاری داروخانه:

  شنبه تا چهارشنبه : 7:30 صبح الی 20

  پنجشنبه: 7:30 صبح الی 19

  جمعه و ایام تعطیل 9 صبح الی 13

   

  ساعت كاري اپتومتري (تعيين نمره عينك)

  اپتومتري وليعصر (نوراپتيك)

  اپتومتري پلاك82

  اپتومتري پلاك 96

  شنبه تا پنجشنبه 9:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 15:00الي 19:30

  شنبه تا پنجشنبه 13:00الي 17:30

  شنبه تا پنجشنبه 13:00الي 17:30

  جمعه ها 10:00الي13:30

  جمعه ها 8:00الي 12:00

  جمعه ها تعطيل

  ساعت كاري بخش فروش عينك

  بخش فروش عينك وليعصر(نوراپتيك)

  بخش فروش عينك پلاك 96

  بخش فروش عينك پلاك 96

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 20:00

  شنبه تا چهارشنبه 8:00الي 20

  شنبه تا چهارشنبه 8:00الي 20

  جمعه ها 10:00الي13:30

  پنجشنبه ها 8:00الي 18

  پنجشنبه ها 8:00الي 18

   

  جمعه ها تعطيل

  جمعه ها تعطيل

   

کلینیک بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور
 • آدرس : تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، شماره82
 • تلفن : 021-82400
 • داخلی های مورد نظر جهت برقراری ارتباط با بیمه، آزمایشگاه، عینک فروشی و داروخانه :

  بیمه ها و امور قرارداد ها:  1713 - 1802
  آزمایشگاه: 1825- 1826
  عینک فروشی: 1806- 1703- 1706
  داروخانه:1700

   

  ساعات کاری آزمایشگاه:

  شنبه تا پنجشنبه 7 صبح الی 19

  جمعه ها تعطیل

   

  ساعات کاری داروخانه:

  شنبه تا چهارشنبه : 7:30 صبح الی 20

  پنجشنبه: 7:30 صبح الی 19

  جمعه و ایام تعطیل 9 صبح الی 13

   

  ساعت كاري اپتومتري (تعيين نمره عينك)

  اپتومتري وليعصر (نوراپتيك)

  اپتومتري پلاك82

  اپتومتري پلاك 96

  شنبه تا پنجشنبه 9:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 12:30

  شنبه تا پنجشنبه 15:00الي 19:30

  شنبه تا پنجشنبه 13:00الي 17:30

  شنبه تا پنجشنبه 13:00الي 17:30

  جمعه ها 10:00الي13:30

  جمعه ها 8:00الي 12:00

  جمعه ها تعطيل

  ساعت كاري بخش فروش عينك

  بخش فروش عينك وليعصر(نوراپتيك)

  بخش فروش عينك پلاك 96

  بخش فروش عينك پلاك 96

  شنبه تا پنجشنبه 8:00الي 20:00

  شنبه تا چهارشنبه 8:00الي 20

  شنبه تا چهارشنبه 8:00الي 20

  جمعه ها 10:00الي13:30

  پنجشنبه ها 8:00الي 18

  پنجشنبه ها 8:00الي 18

   

  جمعه ها تعطيل

  جمعه ها تعطيل