فرامرز قریبیان وخانواده اش در نور معاینه شدند

فرامرز قریبیان تحصیلکرده رشته بازیگری است؛ هنرمندی که تاکنون سه بار در سال های ۱۳۶۶، ۱۳۷۱ و ۱۳۷8 موفق به دریافت جایزه برنده سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شده .

این بازیگر که مطابق همیشه آمده بود تا وضعیت چشمانش را با دستگاه های دقیق نور بسنجد نور را اطمینان بخش خواند و گفت: خدمات بیمارستان چشم پزشکی نور باعث می شود پیشرفت را به وضوح در مملکت خود ببینیم و این باعث افتخار هریک از ما است.

کارگردان فیلم های «قانون» و «چشم هایش» کار خود یعنی بازیگری و فیلمسازی را شبیه ساختن یک موضوع در دنیای واقعی می داند و می گوید: در نور خبری از شبیه سازی و تصنع نیست و هرآنچه انتظار داریم به واقعیت پیوسته و به دور از هرگونه انجام تکلیفی، افراد از سر عشق و با هنرمندی به مردم خدمت می کنند.

 

captcha


امتیاز: