جراحی مجاری اشکی کودکان

هر چشم یک غده اشکی دارد؛ غدد اشکی یا «Lacrimal Gland» در قسمت بالا و خارج کره چشم قرار گرفته و به همراه غدد اشکی کمکی در زیر لبه پلک قرار می گیرند و باعث ترشح قسمت آبکی اشک می شوند.

* لایه های اشکی:

1. داخلی ترین و نازک ترین لایه موکوس است که توسط سلول هایی در ملتحمه تولید و ترشح می شود.

2. لایه میانی ضخیم ترین لایه است و در واقع مانند محلول بسیار رقیق آب و نمک می باشد. غدد اشکی اصلی و کمکی این قسمت از اشک را تولید می کنند. عملکرد این لایه باعث مرطوب نگاه داشته شدن چشم و بیرون راندن گرد و غبار و اجسام خارجی می شود. اشکال در ترشح این لایه آبکی چشم، شایع ترین علت ایجاد خشکی چشم است و این بیماری اصطلاحا «کراتوکونژکتیویت سیکا» نامیده می شود.

3. سطحی ترین لایه اشک، لایه بسیار نازکی از جنس چربی است که به وسیله غدد میبومین ترشح می شود. وظیفه اصلی این لایه جلوگیری از تبخیر لایه های آبکی زیرین خود است.

اشک در سطح چشم منتشر شده و سپس از طریق دو منفذ کوچک punctum که در لبه داخلی پلک بالا و پایین هستند وارد مجاری اشکی Lacrimal Duct و کیسه اشکی  Lacrimal Sac شده و در نهایت از طریق مجرای نازولاکریمال یا (دماغی اشکی) وارد بینی می شود. به همین دلیل است که ما در موقع گریه کردن دچار آب ریزش بینی می شویم. بنابراین سیستم اشکی ما شامل غدد اشکی اصلی و کمکی، مجاری اشکی، کیسه اشکی و مجرای نازولاکریمال است.

captcha