اسپاسم نیمه صورت چیست؟

اسپاسم نیمه صورت چیست؟

اسپاسم نیمه صورت یک اسپاسم غیرارادی عضلات صورت است که فقط در یک سمت صورت ایجاد می شود. در اکثر موارد نشانه ها در نزدیکی چشم شروع می شوند و بعدا به سمت پایین پیشروی می کنند. یک اسپاسم در موارد پیشرفته می تواند برای دوره های طولانی ادامه داشته باشد.

عامل اسپاسم نیمه صورت چیست؟

اسپاسم نیمه صورت وقتی اتفاق می افتد که عروق خونی به عصب صورت که پیام های عصبی را به عضلات آن سمت از صورت می رساند، فشار وارد می کند.

چگونه می توان اسپاسم نیمه صورت را درمان کرد؟

در بیشتر بیماران از تزریق بوتاکس استفاده می شود. دارو درمانی را هم می توان به کار گرفت اما تنها در 5% از موارد موثر است. جراحی به ندرت به کاهش فشار عروق خونی بر روی عصب به بیمار کمک می کند اما پس از جراحی  بروز عوارض جدی مثل از دست دادن دایم شنوایی و ضعف صورت امکان پذیر است.

captcha


امتیاز: