معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه بالینی بیمارستان نور همگام با سایر بخشهای فوق تخصصی بیمارستان مجهز به جدیدترین دستگاهها و تکنولوژی آزمایشگاهی بوده و علاوه بر ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی ویژه بیماری های چشمی ، از توانایی پذیرش و جواب دهی تمامی آزمایشات مورد نیاز بیماران در سایر رشته های تخصصی و فوق تخصصی برخوردار می باشد که فهرست آزمایشات مذکور در این سایت اینترنتی قابل دسترسی می باشد.

در این آزمایشگاه، با استفاده از سیستم های اتوماتیک از قبیل اتوانالایزر رندوم اکسس بیوشیمی، دستگاههای شمارش گر خودکار سلولی ویژه هماتولوژی (خون شناسی)، کواگولومتر، سدیمانومتر و سایر آنالیزورهای اتوماتیک، دخالت نیروی انسانی و متعاقبا خطاهای مربوطه به حداقل ممکن تقلیل یافته است. همچنین آزمایشات هورمونی، ایمونولوژیک، ویروس شناسی و ژنتیک با سیستمهای کمی لومینسانس، الایزا و PCR جواب دهی می شوند . سیستم های فوق تحت کالیبراسیون و کنترل مستمر توسط محصولات کمپانی Roche سوئیس می باشند.

بهره مندی از سیستمهای اتوماتیک سریع در این آزمایشگاه امکان جواب دهی کلیه آزمایشات روتین بیماران را در مدتی کمتر از یک ساعت از زمان نمونه گیری میسر نموده است. ساعات پذیرش بیماران سرپایی از 7 صبح تا 7 عصر بوده و نمونه گیری بدون استفاده از سرنگ و به وسیله سیستم نمونه گیری خودکار با واسطه خلا (vacutainer) انجام می گردد که علاوه بر تخفیف درد و آسیب بافتی، متضمن سهولت و سرعت در فرایند نمونه گیری و افزایش دقت و صحت در جواب دهی می باشد.

2
3
2
3
همچنین بخوانید
آشنایی با مرکز تماس مجموعه بیمارستان ها و کلینیک های فوق تخصصی نور
next
prev
captcha