پذیرش اینترنتی

رزرو اینترنتی بیمارستان نور
رزرو وقت از بیمارستان نور (تهران)

چنانچه قبلا در سیستم پذیرش اینترنتی بیمارستان چشم پزشکی نور عضو شده اید از این قسمت وارد شود.

وارد شوید

در غیر این صورت عضو شوید.

عضو شوید
رزرو وقت از بیمارستان نور البرز (کرج)

چنانچه قصد دارید وقت مورد نظر خود را در بیمارستان نور البرز رزرو نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

سیستم رزرو بیمارستان نور البرز