روز مهندس مبارک

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی «روز مهندس» را به طلایه داران عرصه سازندگی کشور تبریک می گوید. بی تردید ذهن خلاق و دست های توانای شما چرخ های صنعت و آبادانی ایران عزیز را به حرکت در می آورد تا درخت خوداتکایی و شکوفایی این مرز و بوم همیشه پربار، سبز و استوار بماند.