آنچه از لنزهای داخل چشمی باید بدانیم

عدسی های داخل چشمی، در واقع همان لنزهای تماسی قابل کاشت هستند که با عمل جراحی، در داخل چشم کار گذاشته می شوند. لنزهای داخل چشمی شامل دو نوع می باشند که عبارتند از:

▪️لنزهای تک کانونی: بینایی را فقط در فاصله محدودی اصلاح می کند.

▪️لنزهای چند کانونی: با استفاده از این لنزها، بینایی فرد جهت مشاهده فواصل مختلف اصلاح می شود.

 

 

* لنزهای داخل چشمی چگونه کارگذاشته می شوند:

نحوه کارگذاری لنزهای داخل چشمی با عمل جراحی امکانپذیر است. مدت عمل 30 دقیقه و مدت زمان اقامت در بیمارستان قبل و بعد از عمل، حدود کمتر از شش ساعت می باشد. در ابتدا چشم فرد به وسیله قطره های چشمی بی حس می شود سپس یک برش کوچک روی لبه چشم داده شده و لنز در داخل آن کار گذاشته می شود. در این روش، بنابر صلاحدید پزشک، دو چشم به طور همزمان و یا با فاصله چند هفته عمل می شود.

 

* لنزهای داخل چشمی برای چه کسانی است:

در افرادی که نمره چشم آنها بیشتر از 12- دیوپتر (نزدیک بینی شدید) یا 5+ دیوپتر (دور بینی شدید) باشد، لیزیک یا PRK روش های مناسبی برای درمان نیستند، در نتیجه برای این افراد، در اکثر موارد لنزهای داخل چشمی توصیه می شود.

 

* آیا شما داوطلب مناسبی برای استفاده از لنزهای داخل چشمی هستید؟

 

1. نمره چشم به ترتیب شامل:

نزدیک بینی بین 3- تا 23- دیوپتر باشد (با یا بدون آستیگماتیسم)

دوربینی بین 1+ تا 12+ دیوپتر باشد (با یا بدون آستیگماتیسم)

2. سن: بین 18 تا 60 سال

3. ثبات نمره چشم حداقل به مدت یکسال

4. عدم حاملگی یا شیردهی

 

* چگونه بینایی اصلاح می شود:

بعد از انجام جراحی، بینایی به سرعت حاصل می شود، ولی حداکثر کیفیت بینایی پس از 3 هفته احساس می شود.

* آیا باید از عوارض لنزهای داخل چشمی نگران باشیم؟

خیر، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. مطالعات نشان داده است که عوارض لنزهای داخل چشمی در کمتر از 5 درصد موارد جراحی اتفاق می افتد.

 

همچنین از مهم ترین مزایای لنزهای داخل چشمی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. توانایی اصلاح نزدیک بینی شدید که با سایر روش های جراحی قابل اصلاح نیست.

2. قابل استفاده در افرادی که داوطلبین مناسبی برای انجام عمل لیزیک نیستند.

3. احتمال بروز خشکی چشم در این روش نادر است.