روز پرستار در بیمارستان چشم پزشکی نور البرز و کلینیک فوق تخصصی نور مطهری

به پاس گرامی داشت مقام فرشتگان دلسوز پرستار، همانند سال های گذشته ازمقام و زحمات این عزیزان فداکار تقدیرشد.

مراسم گرامی داشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار در بیمارستان چشم پزشکی نور البرز و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نورمطهری نیز به طور جداگانه برگزار شد.

درهمین خصوص تصاویر بالا را از مراکز وابسته به بیمارستان چشم پزشکی نور می بینید.