کارگاه های آموزشی مراقبین سلامت مدارس استان البرز

پیرو تفاهم نامه فی مابین بیمارستان چشم پزشکی نور (البرز) و اداره آموزش و پرورش استان البرز در راستای ارتقا سلامت جامعه کارگاه های آموزشی برای مراقبین سلامت مدارس در این مرکز برگزار میگردد. از مهترین نکاتی که در دوره ها مطرح می شود می توان به سنجش بینایی دانش آموزان و اورژانس های چشم پزشکی اشاره کرد.

مراقبین سلامت بعداز گذراندن دوره های آموزشی معاینات چشم دانش آموزان را در مدارس طبق استانداردهای آموزش داده شده انجام میدهند و موارد مشکوک را برای بررسی تخصصی به بیمارستان نور ارجاع میدهند.بیمارستان چشم پزشکی نور امید دارد تا از این طریق بتواند گامی در سلامت جامعه بخصوص آینده سازان ایران زمین بردارد.