شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، یاد و خاطره شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو را گرامی می دارد. همواره به وجود مدافعان ایمنی کشور، این قهرمانان مظلوم و خستگی ناپذیر می بالیم و برای آنان از درگاه پروردگار متعال تندرستی و بهروزی آرزومندیم.